Continental Aftermarket GmbH przetwarza Państwa dane osobowe w ramach korzystania z systemu Learning Management System (morecontinental.com) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

1. SPRAWY OGÓLNE

Dane osobowe, udostępniane przez Państwa w sposób jasny i aktywny w trakcie rejestracji w charakterze użytkownika (np. nazwisko, płeć, adres, adres mailowy, numer telefonu) są przez Continental Aftermarket GmbH gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu realizacji umowy w ramach z systemu Learning Management System (morecontinental.com). Jeśli to wymagane do wypełnienia umowy, może nastąpić ich przekazanie do firm powiązanych z Continental Aftermarket GmbH w rozumieniu §§ 15 i nast. (niemieckiego) prawa o spółkach akcyjnych stosownie do obowiązujących Continental reguł korporacyjnych (Binding Corporate Rules) Jeśli to prawnie dozwolone lub nakazane, dane mogą być wykorzystywane do celów sprawozdawczości (np. statystyk). Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie znajdujących zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych (np. Państwa zgody). W ramach zabezpieczania i udostępniania usług, procesów i narzędzi (np. zgłoszenie szkolenia) nasi usługodawcy IM|S Intelligent Media Systems AG, Neureuter Straße 37b, 76185 Karlsruhe i PrintPlanet GmbH, Baumarktstr. 10, 30823 Garbsen mają dostęp do danych osobowych, gromadzonych w ramach korzystania z CRM E (Classroom Manager Enterprise). Nasz usługodawca IM|S Intelligent Media Systems AG gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe na nasze zlecenie (na podstawie Porozumienia o przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; jeśli IM|S Interlligent Media Systems AG ma siedzibę poza UE, na podstawie standardowych klauzul umownych UE), o ile jest to wymagane do wypełnienia umowy/realizacji usługi.

Zgodnie z postanowieniami ustawowymi Państwa dane traktowane są u nas jako ściśle poufne.

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Continental Aftermarket GmbH gromadzi z jednej strony te dane osobowe, które Państwo jako użytkownik systemu Learning Managemt System (morecontinental.com) udostępniają sposób jasny i aktywny w trakcje rejestracji, np. nazwisko, płeć, adres, adres mailowy, numer telefonu.

Z drugiej strony automatycznie zapisywane będą szczegóły dot. Państwa wizyty, np. adres IP (tylko w celu ustalenia kraju, z jakiego użytkownik uzyskuje dostęp do portalu), typ przeglądarki i jej wersja, stosowany język przeglądarki, używany system operacyjny, data, czas trwania wizyty, rodzaj urządzenia, z którego wchodzą Państwo na platformę (komputer osobisty lub mobilne urządzenia końcowe). Te dane pobierane są po części tylko na czas trwania sesji i ulegają przy jej zakończeniu wykasowaniu, np. adres IP, informacje o przeglądarce.
Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są tylko do opracowywania zapytania w ramach zgody bądź zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami ochrony danych osobowych. Na podstawie zaleceń ustawowych Continental wdrożyła globalną, jednolitą wewnętrzną dyrektywę w zakresie ochrony danych osobowych (Binding Corporate Rules) , regulującą ich ochronę.

Continental Aftermarket GmbH gromadzi i wykorzystuje dane wprowadzone w systemie Learning Management System (morecontinental.com) oraz formularzu kontaktowym oraz dane udostępnione dla potrzeb procesu/serwisu, jak nazwisko, płeć, adres, adres mailowy, numer telefonu w celu indywidualnej komunikacji z Państwem. Dane te są gromadzone bądź wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania/problemu. Po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania/problemu Państwa dane są usuwane, o ile nie sprzeciwiają się temu ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania (np. ustawowy obowiązek udokumentowania przeprowadzonych szkoleń).

3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZY (ZAINTERESOWANYCH)

3.1. Zwracamy Państwa uwagę na to, że zgodnie z Rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO UE) mają Państwo jako osoby zainteresowane następujące prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych:

 • Prawa do informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO UE
 • Prawo do dostępu do informacji zgodnie z art. 15 RODO UE,
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO UE,
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO UE,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 UE RODO,
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO UE.
Przy tego typu pytaniach proszę zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: dataprotection@conti.de

3.2. Zgodnie z art. 21 RODO UE mają Państwo w każdej chwili prawo do wycofania swojej zgody na pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Wycofanie to należy skierować na piśmie do Continental Aftermarket GmbH, Guerickestraße 7, 60488 Frankfurt am Main albo mailem na adres poczty elektronicznej: TrainingsCenter@continental-corporation.com.

3.3. Z pytaniami lub skargami mogą się Państwo w każdej chwili zwracać do naszych inspektorów ochrony danych osobowych w formie pisemnej (wraz z formą mailową), mail: dataprotection@conti.de. Ponadto mogą Państwo zwrócić się do właściwego urzędu ochrony danych osobowych, o ile takowy istnieje.

 

4. OCHRONA ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Nasze przedsiębiorstwo i nasz usługodawca IM|S Intelligent Media Systems AG korzystają z technicznych i organizacyjnych działań zabezpieczających, aby chronić udostępnione nam przez Państwa dane osobowe przed zmanipulowaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Działania zabezpieczające są zgodnie ze stanem techniki na bieżąco poprawiane i dostosowywane. Do danych podawanych w formie nieszyfrowanej mogą mieć wgląd osoby trzecie. Dlatego zwraca się uwagę na to, że transfer danych w Internecie (np. przy komunikowaniu się mailem) nie gwarantuje bezpiecznej transmisji. Dane wrażliwe nie powinny więc w ogóle przesyłane lub należy dokonywać tego tylko poprzez bezpieczne łącze (SSL). Zwracamy uwagę na to, że jeśli Państwo wchodzą na strony internetowe i pobierają dane i zostaną przy tym poproszeni o podanie swoich danych, taka transmisja danych odbywa się przez Internet bez zabezpieczenia i tym samym dane mogą trafić do wiadomości osób nieuprawnionych lub mogą zostać sfałszowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZYFROWANIA DANYCH (Internet i aplikacje)

System Learning Management System (morecontinental.com) korzysta z szyfrowania SSL. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://ssl-trust.com/Lexikon/SSL-Verschluesselung

5. STOSOWANIE COOKIES – CIASTECZEK (małe pliki tekstowe)

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej www.morecontinental.com na Państwa komputerze mogą pozostać informacje w postaci tzw. cookies (ciasteczek). Służą one tylko temu, aby zapewnić funkcjonowanie stron internetowych. Ciasteczka mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Ciasteczka stałe pozostają na Państwa komputerze (standardowa żywotność do 180 dni), także jeśli korzystają Państwo z komputera offline, podczas gdy ciasteczka sesyjne ulegają wykasowaniu w momencie zamykania przez Państwa przeglądarki. Dalsze ciasteczka (np. dot. korzystania ze strony internetowej) tworzone są tylko na podstawie Państwa zgody (s. dazu Cookie-Richtlinie). Nadal mogą Państwo odmówić akceptacji ciasteczek również poprzez ustawienia w swojej przeglądarce. Dalsze informacje o ciasteczkach znajdą Państwo na stronie: http://www.aboutcookies.org. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku w razie potrzeby nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej morecontinental.com.

6. MAPY GOOGLE

Um geographische Informationen visuell darzustellen, wird im Learning Management System (morecontinental.com) die Google Maps API verwendet. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Nutzer der Seiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können den Datenschutzhinweisen von Google entnommen werden.
Link: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://policies.google.com/technologies/location-data?hl=de
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

7. KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA RE-CAPTCHA GOOGLE

Aby chronić formularze przeznaczone do wprowadzania danych w systemie Learning Management System (morecontinental.com), korzystamy z „reCAPTCHA” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej „Google”). Re-Captcha znajduje zastosowanie, aby zapewnić, że wprowadzenie zostało dokonane przez człowieka i nie jest wynikiem nadużycia wskutek zautomatyzowanego przetwarzania przez urządzenie mechaniczne.

Przy korzystaniu z re-Captcha transferowane są do Google następujące dane: Referrer-URL, adres IP, zachowanie odwiedzającego stronę internetową, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i czasie trwania wizyty, ciasteczkach, instrukcje dot. prezentacji i skrypty, zachowanie w zakresie wprowadzania danych użytkownika oraz ruchy myszy w zakresie przycisku wyboru re-CAPTCHA.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google „reCAPTCHA” nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że w momencie korzystania z programu – wtyczki „reCAPTCHA” są Państwo zalogowani na swoim koncie Google. Jeśli chcą Państwo powstrzymać taki przekaz i gromadzenie danych o Państwa zachowaniu na naszej stronie internetowej przez „Google”, muszą się Państwo wylogować z „Google”, a dokonać tego przed odwiedzinami na naszym portalu bądź korzystaniem z programu – wtyczki reCAPTCHA.

Korzystanie z usług „reCAPTCHA” odbywa się zgodnie z warunkami korzystania z Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

8. PROGRAM SMARTER STATS

W celu analizy korzystania z Classroom Manager Enterprise (CRM E) oraz w celach statystycznych wykorzystuje się oprogramowanie dot. statystyki serwerowej firmy „Smarter Stats” firmy „Smarter Tools Incorporated”.

Przy każdym przywołaniu systemu Learning Management System (morecontinental.com) gromadzi się w celach statystycznych następujące dane dostępu:

 • adres IP, umożliwiający identyfikację Państwa komputera lub mobilnego urządzenia końcowego,
 • godzinę wizyty,
 • przekazaną ilość danych,
 • Referrer URL (strona internetowa, z której weszli Państwo na naszą stronę) oraz
 • informację o produkcie i wersji stosowanej przeglądarki.

Informacje uzyskane dzięki oprogramowaniu statystyk serwera „Smarter Stats” są wykorzystywane, aby dokonać analizy korzystania z systemu Learning Management System (morecontinental.com). Adres IP wysłany w ramach „Smarter Stats” przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi. Dane dostępy pobrane w celach statystycznych nie są stosowane do osobistej identyfikacji gościa na stronie internetowej. Nie dochodzi do połączenia tych danych z użytkownikiem, czyli jakąś osobą.
W odniesieniu do wszystkich pobranych danych przestrzegane są ustawowe terminy ich wykasowywania.

 

9. SSO EXTERN (OUTBOUND)

Przy pomocy interfejsu Single-Sign-On system Learning Management System (morecontinental.com) może zostać powiązany ze stroną zewnętrzną (np. sklepem internetowym – Webshop). Wszyscy użytkownicy, którzy posiadają konto użytkownika w Classroom Manager Enterprise (CRM E), mogą korzystać wtedy ze strony zewnętrznej bez potrzeby ponownego logowania. Dane używane do logowania użytkownika przekazywane są poprzez interfejs na powiązaną stronę zewnętrzną.


Przy każdym wywołaniu funkcji interfejsu można przekazać zewnętrznemu dostawcy serwisu, firmie PrintPlanet, Baumarktstr. 10, 30823 Garbsen, następujące dane:

 • Numer firmy

 

10. GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analizy sieciowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies” („ciasteczek”), plików tekstowych, gromadzonych na Państwa komputerze, umożliwiających analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje stworzone przez ciasteczka o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej przekazywane są z reguły do serwera Google w USA i tam gromadzone. W przypadku aktywizowania anonimizacji adresów IP na tej stronie, Państwa adres IP zostaje jednak uprzednio w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw – sygnatariuszy Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym - skrócony. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełen adres IP przekazywany jest do USA i tam podlega skróceniu. Anonimizacja adresów IP jest na tej stronie internetowej aktywna. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie przez Państwa ze strony, sporządzać raporty o aktywnościach na stronie internetowej i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z sieci i Internetu wobec użytkownika strony.
Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google. Cookies stosujemy na naszej stronie tylko na podstawie Państwa zgody. Ponadto mogą Państwo w sposób trwały uniemożliwić zapamiętywanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo w razie potrzeby w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych tworzonych przez Cookies, odnoszących się do użytkowania przez Państwa strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) na rzecz Google oraz ich przetwarzaniu przez Google, jeśli ściągną i zainstalują Państwo wtyczkę dostępną na stronie:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Dalsze informacje o ogólnych warunkach użytkowania Google Analytics otrzymają Państwo na stronie: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
a postanowienia dot. ochrony danych osobowych odnośnie do Google Analytics na: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA LINKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy ręczyć za te obce treści. Za zawartość stron połączonych linkami odpowiada zawsze właściwy oferent lub użytkownik stron. Strony połączone linkami zostały w momencie tworzenia linku sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa. W momencie tworzenia linku treści sprzeczne z prawem były nierozpoznawalne. Stała kontrola treści stron połączonych linkami jest jednak bez konkretnych punktów zaczepienia (poszlak) niemożliwa. W momencie powzięcia wiedzy o naruszeniach prawa linki tego rodzaju są natychmiast usuwane.